Առևտրային տպագրություն

Գործընթացի նյութեր

Eureka սարքավորումները կարող են մշակել հետևյալ նյութերը ծալովի տուփերի արտադրության մեջ.

-Թուղթ

-Կոշտ ծածկույթ

cp

Սարքավորումներ

Պատյան պատրաստող

Ամրակ, կարի և թամբի կարիչ

Օֆսեթ մամուլ